« L Ä N S K U L T U R E N

Sagor och sägner är något som funnits i alla tider. De har berättats för varandra och spridit sig mellan byar, orter, städer, landskap. En sägen är något som kan utspela sig just precis här, i berättarens och åhörarens egen värld. Den berättas som om den vore en verklig händelse och det är meningen att vi ska tro på den. Något som är viktigt för en sägens trovärdighet, det är tid och plats. Många gånger så lägger berättaren till att man känner personen det handlar om eller att man säger att man har varit med om det själv.

Folksägner idag

Än idag så berättar vi sägner för varandra. Sådant vi vill att andra ska tro på. I Sverige kallas det ibland för en ”klintbergare”. Det beror på att då folklivsforskaren Bengt af Klintberg samlade in och publicerade många av dessa moderna folksägner. En av hans mest kända böcker är Råttan i pizzan.

Nya sägner dyker ständigt upp. Det i takt med hur samhället förändrats. Folksägnerna från det gamla bondesamhället handlade om troll, tomtar, häxor, medan det i nutid är sägner om rymdvarelser, råttkött på pizzan eller boaormar i toalettstolen. Om berättaren dessutom säger att det hände en vän, eller att man läst det i tidningen, eller FB, så måste det ju vara sant, eller?

Folksagor

Folksagor skiljer sig från sägner genom att det är inga berättelser vi är menade att tro de är sanna. Det är bra till för att underhålla. De vanligaste folksagorna är undersagan och novellsagan. Men det finns flera olika former, exempelvis skämtsagan, djursagan/fabeln och kedjesagan.

En undersaga är en berättelse som ofta sker i ett sagoland. Det är prinsar, prinssessor, drakar, riddare. Det är onda och goda människor. Det är ofta vanligt att tretal förekommer så som tre systrar, tre önskningar, tre uppgifter. I undersagan vinner ofta prinsen prinsessans hjärta och halva kungariket genom att döda draken med sitt magiska svärd. Sagorna slutar lyckliga och snipp snapp snut så var sagan slut …

En novellsaga påminner om undersagan, men utan att innehålla lika många övernaturliga väsen eller händelser. Exempel på novellsagor är Tusen och en natt, Pojken som åt i kapp med jätten och Prinsessan i jordkulan.

Skämtsaga är en berättelse tänkt att roa. Som våra Norgehistorier, historier om västgötaknallar (ofta berättade i Östergötland), om smålänningar (ofta berättade i Västergötland) samt de populära Bellmanhistorierna.

Djursaga/fabelsaga

Fabel (djursaga) är en kortare berättelse där djuren uppträder som människor och som oftast avslutas med någon slags moralisk lärdom. En fabel kan mynna ut i ett ordstäv som till exempel ”Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket”.

Kedjesaga

Kedjesaga (formelsaga) kan liknas vid en ramsa där samma rad upprepas och för varje gång läggs något till. Ett exempel är sagan om pojken som inte vill gå i skolan: ”Och katten på råttan, och råttan på repet, och repet på oxen, och oxen på vattnet, och vattnet på elden, och elden på riset, och riset på pojken och pojken gick till skolan.”

 

 

10 Aug 2020