« L Ä N S K U L T U R E N

Debatten om vitt snus går het både i media och online just nu och det råder väldigt delade meningar om huruvida det är bra, en trend som bara är en kul grej eller något som är här för att stanna. Många förknippar kanske vitt snus med kvinnor, eller med hipsters som har ett perfekt skägg men faktum är att vitt snus används av alla typer av människor - både kvinnor och män. 

Vi börjar med att titta lite på vad det är som gör att diskussionen satt fart. I USA säljs nu ett vitt snus som är extremt mycket mer nikotin i än vanligt snus. Det är farligt att överdosera nikotin och man kan till och med dö av nikotinförgiftning. Vitt snus i Sverige har inte den styrkan. Dessutom är det helt fritt från tobak så man slipper de skadliga ämnen som detta också skulle tillfört. 

Vitt snus är här för att stanna

Ju fler som väljer att sluta med tobak desto fler är det som söker efter alternativ. Att välja vitt snus med nikotin blir därför ett substitut som hjälper till med avvänjningen. Vi tror därmed att vi kommer att få se denna produkt i många år till och det är alltså inte alls bara en trend. 

Visserligen finns det länder som förbjudit vitt snus, men i ärlighetens namn så har de inte samma snustraditioner som vi har och de vet så lite om användandet att de tagit det säkra före det osäkra. 

27 Mar 2024