« L Ä N S K U L T U R E N

Astrologi är spännande, men ibland svårt att förstå. Det finns ju en hel del inom detta, som vilket stjärntecken man är född i,  men även att man kan ställa horoskop, eller att det finns de så kallade fyra elementen. Dessa är eld, jord, vaten och luft. Var och en av dessa elementgrupper har distinkta egenskaper. Tillsammans bildar elementen den naturliga världen, så var och en är på något sätt beroende av den andra.

De fyra elementen och deras stjärntecken

  • Eldtecken: Väduren, Lejonet, Skytten
  • Jordtecken: Oxen, Jungfrun, Stenbocken
  • Lufttecken: Tvillingarna, Vågen, Vattumannen
  • Vattentecken: Kräftan, Skorpionen, Fisken

Olika element har olika egenskaper

Beroende på ditt stjärntecken så kan du få fram vilket element du tillhör. Dels har ditt stjärntecken i sig vissa egenskaper, dels har ditt element det. Sedan är det ju kanske lite mer avancerat än att alla är exakt lika. Men ofta är det så att de horoskop man kan läsa i tidningar, de är generella för hela tecknet, så väl som info om elementen. Den som vill veta mer exakt kan få sitt horoskop ställt utfrån sig själv. Då utgår man inte bara från det datum man är född, utan även klockslag, år, samt vilka planeter som står hur.

Vad har du för stjärntecken?

Det är enkelt att ta reda på vad du har för stjärntecken, då det finns många listor på nätet som visar detta. Det är då efter vad för månad du är född och när i månaden. 

8 Mar 2023