« L Ä N S K U L T U R E N

Etnologi (från grekiskans ethnos, folk, och logia, vetenskap, med andra ord: läran om folk) är studiet av människor som kulturvarelser i grupp. - Wikipedia

 

Vad är det som har påverkat vår kultur, identitet och vårt tankesätt? Dessa frågor kan du få svar på genom att läsa en etnologiutbildning. Det är en utbildning där människan står i fokus. Etnologi är ett brett kulturvetenskapligt ämne. Etnologer tar fram, bearbetar och förmedlar kunskaper om hur människor lever och tänker i olika sammanhang och tider. 

Inom etnologi så studerar man hur olika grupper i samhället skapar sociala former och kulturella uttryck. Fokus ligger ofta på människans vardagsliv. Som etnolog så studerar man öremål och materialitet, etnicitet och migration, tro och sed, kulturmöten, urbanitet och landsbygdsliv.

Idag finns det flera olika utbildningar inom etnologi på högskolor och universitet runt om i landet. 

Du kan studera etnologi på universitet och högskola, både på grundnivå och avancerad nivå. Ämnet ingår också ofta i andra kandidatprogram. 

När du studerar etnologi får lära du lära dig hur du med hjälp av kvalitativa metoder kan förstå människors olika sätt att leva. Tidigt i utbildningen får du lära dig hur du kan arbeta med olika material och metoder som intervjuer, observationer och arkivmaterial. En viktig del av arbetet som etnolog är att kunna granska texter och resonemang.

Många gånger så är det så att den etnologiska forskningen studerar svenska förhållanden. Man hämtar teoretiska modeller som inspirerar till analys och tolkning från internationell kultur- och samhällsteori. Fokuset ligger som sagt på människans vardag, då och nu. Bland annat kan man undersöka hur ekonomiska, politiska, och tekniska processer formar levnadsvillkoren i olika sociala och kulturella sammanhang

När du studerar etnologi får du tidigt ta del av aktuella forskningsresultat. Forskningsrapporter och aktuella avhandlingar är en del av litteraturen redan på grundnivå. 

Efter din etnologiutbildning har du många möjligheter att göra karriär. Bland annat så kan du jobba inom kultursektorn, konsultverksamhet, samhällsplanering, myndigheter, museum med flera andra ställen. 

18 Sep 2020