« L Ä N S K U L T U R E N

Poesi, det är ett ganska brett begrepp. Det kallas även lyrik, att skriva dikt med mera. En del rimmar, andra skriver på helt andra sätt. Det finns så klart en del grunder som är bra att känna till så som versmått, stilfigurer, rim samt ord som är bra att känna till.

Vad är poesi?

Om man ser till det historiskt så har poesi en text som bygger på rytm och rim. Idag är det dock fritt att göra lite som man vill Det finns därmed inte någon exakt definition på det. Gränserna mellan poesi-genren och andra genrer är emellanåt ganska flytande.

Fem bra begrepp att känna till

Versrad

En versrad inom poesin är helt enkelt en rad i en dikt. Den kan inledas med versal eller gemen.

Strof

Ett antal diktrader med luft likaså blankrader ovan och under, det vill säga ett stycke i en dikt. Vissa dikter består av endast en strof.

Rimflätning/Rimschema

En uppställning som används för att berätta hur något ska rimma, det vill säga i vilken ordning rimmen ska komma och vilket mönster de ska följa.

Versmått

Ett mönster som beskriver reglerna för en viss typ av dikt. Versmåttet ger instruktioner för hur många stavelser varje rad ska bestå av, hur många versrader varje strof ska innehålla och om det finns ett visst rimschema som ska följas.

Versfot

Den minsta enheten i en dikt, vilket oftast innebär två eller tre stavelser. Versfötterna består av olika kombinationer av betonade och/eller obetonade stavelser och är i regel stigande eller fallande

Några olika sorters dikter

Det finns väldigt många olika typer av dikter och versmått. Här är några av de mest vanliga.

Hexameter

Ett versmått som bygger på rytm snarare än rim Hexameter används ofta i epos, det vill säga långa dikter som har en berättande karaktär. Hexametern är sexfotad, varje rad har alltså sex versfötter. Ett känt svenskt exempel på en episk dikt på hexameter är Georg Stiernhielms Hercules.

Sonett

En sonett består av totalt 14 rader som delas upp på fyra strofer. Sonetten har ett strikt rimschema. Man brukar i huvudsak prata om två sorters sonetter, dels den petrarciska/italienska, dels den engelska/shakespeareianska.

Haiku

En kort diktform från Japan. En äkta haiku består av ett antal teckenljud fördelat på tre rader med fördelningen 5-7-5. Det är alltså totalt 17 teckenljud, och att det är teckenljud istället för stavelser är något som många missar. Men ett teckenljud motsvaras ofta av en stavelse, så till att börja med kan man tänka stavelser. Innehållet anses dessutom viktigare än formen, så om antalet stavelser/teckenljud inte blir korrekt gör det inte nödvändigtvis så mycket.

En klassisk haiku fångar ett ögonblick och innehåller något som kopplar den till en viss årstid. Den bör även innehålla en slags twist eller överraskning, något som gör att den första delen hamnar i ett nytt ljus.

Limerick

En versform där antalet stavelser är sekundärt, det viktiga är att limericken följer rimschemat AA BB A. Om man vill skriva en limerick som följer formen när det gäller antal stavelser så ska man se till att den första, andra och femte raden är minst en stavelse längre än den tredje och den fjärde. Den första raden kan också med fördel sluta med ett geografiskt namn.

Precis som hos haikun är det innehållet som kommer i första hand. Limerickar är inte sällan humoristiska. Om du vill skriva en mer seriös dikt kan det därför vara klokt att undvika just detta versmått.

22 Nov 2020